Anlegg Blomster Anlegg Blomster

Støypeform 3

Støypeform 3 er kanskje den malen med mest tradisjonell struktur. En tydelig toppmeny og elegant presentasjon, hvor du har mulighet for å ha nyheter / referanser. Tilrettelagt for å skrive om flere ulike tjenester / produkter på en felles underside.
Malen passer de fleste bransjer og foreninger.
Eksempelsider:
Se priser og bestill

Sidestruktur og innhold

Nedenfor finner du skisser og beskrivelser for hver enkelt underside av formen.

Forside

Støypform 3, forsidestruktur og innhold
1
Toppbilde med fremhevet tekst
Toppbilde med fremhevet tekst. Selskapsnavn og den viktigste informasjon om selskapet.
2
Introduksjon
En kort introduksjon som forteller litt mer om selskapet, hva dere tilbyr, hvorfor kundene skal velge dere, osv.

Under finner man kontaktinformasjon og åpningstider.
3
Blogg / siste nytt / referanser
Hvis du ønsker kan du ha nyheter, referanser eller andre blogginnlegg med denne malen. Siste 3 innlegg vil bli synlige på forsiden, mens resten ligger under "arkiv"-siden.
4
Footer
Det nederste feltet, såkalt footer, er synlig og lik på alle undersider. Her vil besøkende finne selskapsnavn, adresse, telefon og epost - i tillegg til evt. linker til sosiale medier.

Tjenester / produkter

Støypform 3, struktur på tjenesteside
1
Fremhevet tekst
Ved siden av hovedteksten legges det opp til et viktig utdrag eller en fremhevet tekst.
2
Produkt- / tjenesteinformasjon
En mer utfyllende tekst om tjenester / produkter dere tilbyr. Her vil det være naturlig å fortelle om hva dere tilbyr og til hvem. I en konkurransesituasjon er det også et godt poeng å fortelle de besøkende hvorfor de bør velge dere fremfor andre.
3
Konkrete produkter / tjenester
Hvis ønskelig kan du skrive mer utfyllende om ulike tjenester, produkter eller produktkategorier under. Hver kategori presenteres med et bilde, overskrift og en undertekst.

Inkludert i standardpakken legger vi ut inntil 4 konkrete produkter / tjenester. Vil du oppdatere siden selv, så kan du enkelt legge til flere selv.

Om oss

Støypform 3, struktur på om oss-side
1
Selskapsdetaljer
Ved siden av hovedteksten vises de viktigste selskapsdetaljene. Selskapsnavn, adresse, telefon, epost, åpningstider og org.nr.
2
Om oss-tekst
En mer utfyllende tekst om selskapet.
3
Ansatte / samarbeidspartnere
Her kan du enkelt presentere ansatte med bilde, navn og/eller kontaktinformasjon. Eventuelt kan denne seksjonen fungere bra til å presentere samarbeidspartnere.
4
Kart
Nederst på siden kan det legges opp dynamisk kart, med tilknytning til Google Maps.

Aktuelt / arkivside

Støypform 3, struktur på arkivside
1
Blogg / siste nytt / referanser
En arkivside hvor alle dynamiske innlegg blir arkivert, enten du bruker bloggdelen til nyheter, referanser eller annet.

Bestill hjemmeside nå

Bestill hjemmeside nå. Du kan produsere innholdet selv, eller la oss gjøre jobben basert på en kort telefonsamtale. Uansett vil siden stå ferdig raskt og rimelig!
Se priser og bestill
Copyright TALA | 
Personvern
linkcrossmenuarrow-downarrow-right