Støyp logo

Avtalevilkår

Disse avtalevilkårene gjelder kjøp av varer og tjenester fra merkevaren Støyp, som eies 100% av selskapet Tala AS (org.nr. 913 222 709). Heretter omtales Støyp og Tala AS samlet som «Støyp».
Ved kjøp av tjenester på stoyp.no, bekrefter du som kunde følgende vilkår og at du som person har fullmakt til å inngå en slik avtale på vegne av selskapet / kunde.

1. Leveransen
Støyp leverer hjemmesider basert på faste maler, som både kan leveres delvis eller helt ferdigstilt, sammen med tilleggstjenester som er nært tilknyttet hjemmesiden. Av tilleggstjenester kan teknisk drift, domener, innholdsproduksjon og epost nevnes, blant flere.

2. Avtaleinngåelse
Avtaler med Støyp kan tegnes muntlig, skriftlig eller ved bestilling på stoyp.no.

3. Betalingsbetingelser
Avtalen faktureres når første korrektur av hjemmesiden er tilsendt kunde. Faktura forfaller og skal betales innen 10 dager fra fakturadato. Avtaler faktureres årlig. 

Alle beløp på stoyp.no er oppgitt i NOK og eks. mva.

4. Avtaleperioder og prisendringer
Støyp sine abonnement har en varighet på 12 måneder og forlenges automatisk med tilsvarende periode, hvis Støyp ikke mottar skriftlig oppsigelse senest 10 dager før endt avtaleperiode.

Prisene følger indeksregulering med årlig regulering. Ved generelle prisjusteringer kan Støyp øke prisene til tilsvarende nivå som nye kontrakter, med minimum 6 måneders varsel.

5. Leverandørskifte
Dersom kunden ved inngåelse av avtale med Støyp abonnerer på tilsvarende tjenester fra andre leverandører, er det kundens ansvar å si opp avtalen(e) de ikke ønsker å beholde.

Ekstra arbeid knyttet til flytting av domener, epostkontoer og lignende er ikke medregnet i avtalen, så sant ikke dette er avtalt med Støyp på forhånd.

6. Kundens ansvar
Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon til Støyp og er selv ansvarlig for tekst, bilder og annet innhold de har sendt Støyp eller publisert på hjemmesiden selv. Programtillegg og -innstikk på hjemmesiden holdes oppdatert av kunden, så sant ikke annet er avtalt med Støyp.

Kunden er ansvarlig for at sine innloggingsdetaljer, brukernavn og passord oppbevares forsvarlig og er av sikker karakter. Kunden plikter å opplyse Støyp om eventuelle tap eller lekkasjer, og står selv ansvarlig hvis tredjepart har fått tak i deres innloggingsdetaljer.

Støyp forbeholder seg retten til å stenge hjemmesiden, epostkonto og andre tjenester hvis kunde har opptrådt uaktsomt.

Dersom kunden allerede har et domene, er kunden selv ansvarlig for å at domenet pekes til hjemmesidens webområde hos Støyp.

Kunden er ansvarlig for å sende Støyp innhold til hjemmesiden innen rimelighetens tid, så sant ikke annet er avtalt. Tar prosessen fra kunde bestiller hjemmeside til kunde sender Støyp innhold urimelig lang tid, vil Støyp kunne benytte midlertidig innhold og fakturere tjenestene.

7. Støyp sitt ansvar
Støyp står ansvarlig for at kunden skal kunne benytte sine tjenester i avtaleperioden og vil tilstrebe at hjemmeside og epostkontoer til enhver tid er tilgjengelige. Støyp kan ikke garantere tilgjengelighet, da hendelser utenfor Støyp sin kontroll kan inntreffe. Etter hvert som hjemmesiden blir noen år gammel, er det naturlig å tenke at siden bør oppdateres for å holde daværende tekniske krav.

Støyp er ansvarlig for tekst og bilder som kunde har betalt Støyp for å utarbeide.

 «Teknisk support» er en del av driftsavtalen på hjemmesider. Teknisk support begrenses til maksimalt 1 time pr kalendermåned og gjelder support via telefon.

Ønsker kunde sikkerhetskopiering av nettside må dette avtales eller at kunden selv legger til rette for dette.

8. Oppsigelse
Kunden og Støyp kan til enhver tid si opp avtalen skriftlig, hvor oppsigelsestiden begrenser seg til inneværende avtaleperiode (se punkt 4).

cross